«دفترهنر» شماره 24،  ویژه نشریات فکاهی ایران، در روز نخست «نوروز» 1403 در سایت های:

«دفترهنر»، «باشگاه ادبیات»، «پیک» (سانتیاگو)، و «رسانه» منتشر گردید. 

 

 

نوروزتان پیروز 

برای خواندن دفتر هنر (شماره 24) لطفا اینجا را X کلیک کنید